خانه ملت - قسمت ششم

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای داریوش اسماعیلی نماینده شهرستانهای خرامه ،سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی در برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۳ آذر ۱۳۹۶