معضلات درمانی پوست

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر هنجنی متخصص پوست و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۴ آذر ۱۳۹۶