آرزوی پر زدن

شمعدونی

 

با صدای : مهدیا علیزاده
تولیدات مرکز فارس
شعر اهنگ و تنظیم : محمد شادفر
 

برنامه شمعدونی
۱۶ آذر ۱۳۹۶