گفتگو با نیما نکیسا

خوشا شیراز

گفتگو با نیما نکیسا دروازه بان سابق تیم ملی و هنرمند خوش صدای کشورمان در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید