خانه ملت - نماینده مردم فسا

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای جمالی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در مورد استان فارس و شهر فسا

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۸ آذر ۱۳۹۶