فشار خون

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کجوری متخصص و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه و با بیماری فشار خون و علل و درمان این عارضه 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۱ آذر ۱۳۹۶