پوسیدگی دندان

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر اسکندریان عضو هئیت علمی دانشکده دندانپزشکی شیراز در رابطه با پوسیدگی دندان ، علل و درمان این عارضه

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۳ آذر ۱۳۹۶