جشن تولد هشتمین سال فعالیت خوشاشیراز

خوشا شیراز

جشن تولد آغاز هشتمین سال از فعالیت خوشاشیراز با حضور استاد حسن صفری و عوامل فیلم اشنوگل

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ آذر ۱۳۹۶