آیت الله حائری و مسیحیان شیراز

شمعدونی

سخنرانی مرحوم آیت الله حائری در جمع مسیحیان شیراز

برنامه شمعدونی