هشتگ فارس-مدارس فرسوده

هشتگ فارس

گفتگو با جناب آقای موصلی مدیر کا تجهیز و نوسازی مدارس

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۴ دی ۱۳۹۶