اهمیت تعقل در اسلام

حرم سوم

سخنرانی  آقای دکتر نعمت الهی در برنامه حرم سوم با موضوع اهمیت تعقل در اسلام

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۶ دی ۱۳۹۶