صدای آشنا

حرم سوم

سخنرانی مرحوم  آیت الله سید مجتبی لاری 

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۶ دی ۱۳۹۶