جراحی کودکان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر بهادر متخصص جراحی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با جراحی در کودکان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۷ دی ۱۳۹۶