عهد ایران

موسیقی تصویر

نماهنگ عهد ایران

آهنگساز: احمد علی راغب

تنظیم:محمد رضا عقیلی

شعر : سید حسین شهرستانی

اجرا : گروه کر

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۹ دی ۱۳۹۶