ترانه ام به تن بزن

به وقت ترانه

متن آهنگ ترانه ام به تن بزن سعید آتانی


ای حریر موی تو در شبم زبانه کش حال به روی من بریز موی خود به شانه کش
هر نشانه ای مرا میکشد به ناکجا مقصدم تویی مرا سمت این نشانه کش
 دوباره گریان است همه ی دقایقم ز بس که نالانم تورا من عاشقم 
دلت به درد سر کشیده است دل مرا
بگو نپرسد کسی ز حال و روز من شبی حریق تران هام به تن بزن
که آتشت گرفته گوشه گوشه ی مرا

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۱۰ دی ۱۳۹۶