دیگچه مسی

خودمونی

آیتم طنز دهه شصت با موضوع فست فود قدیم و جدید در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۱ دی ۱۳۹۶