قلب جنین

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر توسلی متخصص قلب و اکو قلب جنین در رابطه با ناهنجاری های قلبی در جنین

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ دی ۱۳۹۶