علاالدین دهه شصت

خودمونی

دهه شصت و علاالدین در خامه های قدیمی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۱۶ دی ۱۳۹۶