تیک تک -قسمت ششم

گپ

آیتم تیک تک به معرفی تکنولوژی های روز می پردازد

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۶ دی ۱۳۹۶