دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور با اجرای امین رضایی قسمت دوم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۶ دی ۱۳۹۶