لولی

به وقت ترانه

متن ترانه

سرد است نمی بینی
آتش بزن این جان را
عاشق تر از اینم کن

دل در طلب رویت
دل کَند از این دنیا
پیدا شو که پنهانم
لایق تر از اینم کن

دستم دم طوبی بود
قدم نرسید اما
بالم بده بالایی
بالاتر از اینم کن

لبخندِ پریزادی
هوش از سر من برده
از من شده ام خسته
بی من تر از اینم کن

عشق است که میخواند
ما ساکت و خاموشیم
پر کن خُم این جان را
لولی تر از اینم کن

عابر همه این ره را
آه بی هوده نپیمود ست
راهم بنما ای عشق
عابرتر از اینم کن

سرد است نمی بینی 

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۱۷ دی ۱۳۹۶