پیامبر اکرم (ص)

حرم سوم

سخنرانی  آقای دکتر نعمت الهی در برنامه حرم سوم با موضوع اپیامبر اکرم (ص) در اسلام

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۱۸ دی ۱۳۹۶