جاده تخت جمشید و شهرک صدرا

هشتگ فارس

این قسمت از هشتگ فارس به مسئله جاده تخت جمشید و شهرک صدرا می پردازد

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۱۸ دی ۱۳۹۶