بی وقفه

به وقت ترانه

متن آهنگ بی وقفه میلاد درخشانی

بی وقفه بزن بر من دبی وقفه بزن باران بر چشمان غمگینم بر این خانه ویران
احساسی که می دانم بعد از تو نمی آید میسازم و میسوزم من دیوانه ام شاید
طوفان زده در خویشم دیوانه ترم با تو دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو
سیلی که مرا بلعید سیلی که امان از تو آهی که خرابم کرد آهی که فغان از تو 
ای بی خبر از حالم گاهی نگارنم شو جان منه دیوانه یکثانیه جانم شو

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۱۹ دی ۱۳۹۶