تاثیر اخبار بر معاملات بورس

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر در رابطه با آموزش بورس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10