هشتگ فارس

هشتگ فارس

هشتگ فارس اینبار سراغ مشکل استادیوم مردم شهرستان اقلید رفته است و و سری هم به محله مهدی آباد زده  و از مشکلات مردم این محله گزارشی تهیه کرده است

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۲۰ دی ۱۳۹۶