نماز جمعه 22 دی

گلبانگ وحدت

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به  خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.

نماز جمعه 22 دی ماه 1396

خطیب : آیت الله ایمانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان فارس

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۲۳ دی ۱۳۹۶