رحماتی ستاره فوتسال بانوان

گپ

آیتم من یک ستاره ام و گفتگو با خانم رحمانی ملی پوش فوتسال بانوان

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۳ دی ۱۳۹۶