دفتر و کتاب دهه شصت

خودمونی

 دهه شصت و نوستالژی های آن دوران را در این آیتم تماشا کنید

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲۳ دی ۱۳۹۶