تیک تک -قسمت هفتم

گپ

آیتم تیک تک به معرفی تکنولوژی های روز می پردازد

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۳ دی ۱۳۹۶