ژیگو و نخودپلو

کاشانه مهر

مواد لازم

گوشت ران گوسفند

سیر

ادویه

پیاز

شوید

برنج

نخودفرنگی

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10