ترانه دارم عاشق میشم

خوشا شیراز

ترانه دارم عاشق میشم با صدای حامد طاها

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید