ترانه مشهور

خوشا شیراز

ترانه مشهور با صدای حامد طاها در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۳ دی ۱۳۹۶