شکرگزاری

حرم سوم

سخنرانی  آقای دکتر نعمت الهی در برنامه حرم سوم با موضوع شکرگزاری اکرم (ص) در اسلام

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۲۵ دی ۱۳۹۶