غذا دارو در طب سنتی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر جلادت  متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با غذاهای سنتی که جنبه داروئی دارند

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۶ دی ۱۳۹۶