علی (ع) در کلام امام موسی صدر

حرم سوم

سخنرانی امام موسی صدر در رابطه با عظمت امام علی (ع)

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۱ بهمن ۱۳۹۶