اعجاز قرآن کریم

حرم سوم

جنبه های اعجاز قرآن کریم در کلام دکتر نعمت اللهی در برنامه حرم سوم

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۲ بهمن ۱۳۹۶