تلفن دهه شصتی

خودمونی

هه شصت و نوستالژی های آن دوران را در این آیتم تماشا کنید

طنز "خودمونی" جمعه ها
۷ بهمن ۱۳۹۶