تمدن های زاگرس- اقلید، کلید فارس

مستند

شهرستان اقلید زادگاه یکی از کهن ترین تمدن های زاگرس است. در این مستند به فراز و نشیب های تاریخ این سرزمین در طول زمان پرداخته می شود. در این مستند به توانمندی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری شهرستان اقلید پرداخته می شود. 

تصویر: احمد علی حیدری، ابوالفضل حسن بیگی، غلامرضا خرسندی

تهیه کننده و کارگردان: سید علی غمخواری 

تدوین و اصلاح رنگ : محمد حسن خُردل 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ بهمن ۱۳۹۶