نفخ دستگاه گوارش

کاشانه مهر

آیا نفخ علامت خطرناکی برای دستگاه گوارش است❓

از زبان آقای دکتر شاهوران متخصص گوارش بشنوید

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ بهمن ۱۳۹۶