تمدن های زاگرس- دشت مرو

مستند

دشت مرو یکی از دشت های تاریخی ایران است که در میان کوه های برافراشته زاگرس، زادگاه تمدن های مختلفی در طول تاریخ بوده است. سفالینه های کشف شده در این منطقه خبر از سکونتگاه های بشری در حدود ده هزار سال قبل در دشت مرو می دهند. در هزاره های بعد، هخامنشیان از این دشت برخاستند و بخش وسیعی از جهان را در سیطره حکومت خویش قرار دادند و در سده اخیر، شهر مرودشت در اینجا زاده شد که امروزه از شهرهای مهم استان فارس و از مناطق استراتژیک کشاورزی و گردشگری در سطح کشور است.

مستند دشت مرو در ساختار مستند محض و در مدت زمان 20 دقیقه می کوشد ضمن بیان تاریخ به توانمندیهای امروز شهرها و روستاهای این دشت بپردازد.  

 

تهیه کننده و کارگردان: سیدعلی غمخواری

نور و تصویر: فرید هاشم زاده

تدوین و صداگذاری: محمد حسن خردل

تهیه شده در: شبکه فارس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۷ بهمن ۱۳۹۶