یه چکه ماه

خوشا شیراز

ترانه یه چکه ماه با صدای استاد افتخاری

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید