خانه ملت -نماینده مردم اقلید

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای دکتر افضلی نماینده مردم  اقلید  در مجلس شورای اسلامی در برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۹ بهمن ۱۳۹۶