آیت الله حائری

مذهبی

ویژه برنامه بزرگ داشت عالم مجاهد ، آیت الله حائری شیرازی در چهلمین روز درگذشت ایشان

شیراز سومین حرم اهل بیت
۱۲ بهمن ۱۳۹۶