نماینده مردم اقلید-قسمت دوم

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای دکتر افضلی نماینده مردم  اقلید  در مجلس شورای اسلامی در برنامه خانه ملت

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۱۴ بهمن ۱۳۹۶