دست آورد-علوم پزشکی

برنامه های ویژه دهه فجر

گفتگو با دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با دست آورد های انقلاب اسلامی در حوزه علوم پزشکی

دهه فجر
۱۴ بهمن ۱۳۹۶