بسیارتر از ستارنگانیم

خوشا شیراز

اجرا ترانه «بسیارتر از ستارنگانیم »با صدای محمد گلریز در برنامه خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ بهمن ۱۳۹۶