بسیارتر از ستارنگانیم

خوشا شیراز

اجرا ترانه «بسیارتر از ستارنگانیم »با صدای محمد گلریز در برنامه خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ بهمن ۱۳۹۶