صبح پیروزی

نوستالژی انقلاب

اجرا سرود صبح پیروزی توسط استاد محمد گلریز در برنامه خوشا شیراز

نوستالژی و خاطرات انقلاب اسلامی ایاران
۱۴ بهمن ۱۳۹۶