محله انقلاب چهارراه زند قسمت اول

نوستالژی انقلاب

محله انقلاب اینبار به سراغ چهارراه زند رفته

نوستالژی و خاطرات انقلاب اسلامی ایاران
۱۶ بهمن ۱۳۹۶