دلت با منه

به وقت ترانه

ازم دوری اما دلت با منه
ازت دورم اما دلم روشنه
تو چشمای تو عکس چشمامو
تو چشمای من عکس چشمای تو

تو این لحظه هایی که دورم ازت
همه خاطره هامونو خط به خط
دوباره تو ذهنم نگاه میکنم
دارم اسمتو هی صدا میکنم

کی گفته از عشق تو دست میکشم
دارم با خیالت نفس میکشم
چه حس عجیبیی چه آرامشی
تو هم با خیالم نفس، نفس میکشی

میدونم تو هم مثه من دلخوری
تو هم مثل من بغضتو میخوری
نگاهت پر از حرف و درد و دله
ولی خب تموم میشه این فاصله
دوباره مثه اون روزای قدیم
که باهم تو بارون قدم میزدیم
از احساس همدیگه حظ میکنیم
زمین و زمانو عوض میکنیم

کی گفته از عشق تو دست میکشم
دارم با خیالت نفس میکشم
چه حس عجیبیی چه آرامشی
تو هم با خیالم نفس، نفس میکشی

میدونم تو هم مثه من دلخوری
تو هم مثل من بغض تو میخوری
نگاهت پر از حرف و درد و دله
ولی خب تموم میشه این فاصله
دوباره مثه اون روزای قدیم
که باهم تو بارون قدم میزدیم
از احساس همدیگه حظ میکنیم
زمین و زمانو عوض میکنیم

ازم دوری اما دلت با منه

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠